• Inne
  • Stacja kontroli pojazdów

Stacja kontroli pojazdów

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie od 11.05.2020 wznawia działalność. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Harmonogram pracy  Stacji Kontroli Pojazdów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8.00-14.00
Wtorek 9.00-15.00
Środa

8.00-13.00 oraz 13.15-18.15

Czwartek 10.30-14.30
Piątek nieczynne

W trosce o zdrowie klientów i pracowników Stacji Kontroli Pojazdów ustalamy następujące zasady:

  • osoba chcąca zlecić wykonanie przeglądu technicznego pojazdu powinna mieć zakryte maseczką usta i nos, a na rękach założone rękawiczki ochronne,
  • po wejściu do poczekalni należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekującym,
  • przy kasie i w poczekalni może przebywać tylko jedna osoba, pozostali klienci czekają w swoich pojazdach i wykonują polecenia diagnosty,
  • należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy 1,5 do 2 m,
  • osoba chcąca zlecić wykonanie przeglądu technicznego pojazdu za pisemną zgodą powinna poddać się pomiarowi temperatury termometrem bezdotykowym przez pracownika stacji (zaleca się pomiar zdalny, bez rejestrowania wyniku pomiaru),  
  • za pisemną zgodą kierowcy/użytkownika pojazdu pracownik stacji kontroli pojazdów powinien przed rozpoczęciem i zakończeniem swoich czynności zawodowych dokonać dezynfekcji elementów pojazdu takich jak: klamki, kierownica, dźwignie zmiany biegów, hamulca pomocniczego, przełączników świateł itp.,
  • jeśli zostanie zaobserwowany zły lub podejrzany stan zdrowia klienta będziemy postępować   zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

Szczegółowe wymogi bezpieczeństwa do wglądu na SKP.

 Istnieje możliwości telefonicznego ustalenia konkretnej godziny badania technicznego pojazdu: (0-52) 3822-247

LINKI

KONTAKT

Koronowo ul. Dworcowa 53
86-010 Koronowo
Sekretariat: (0-52)3822-246
Warsztaty: (0-52)3822-247
FAX: (0-52)3822-246